ENG  ⁄  EST

Meie ettevõttest

Kalda Ehitust ja meie tegevust ilmestavad kõige paremini kolm märksõna: täpsus, kogemused ja mitmekülgsus.
Täpsus – enne seitse korda mõõdame, arutame kliendiga läbi ning alles siis “lõikame”, sest ehitusvaldkonnas on täpsus see, mis minimeerib ümbertegemise raha ja ajakulu; täpsus on see, mis projekti lõpuks annab kindlustunde projekti tellijale.
Kogemused – meie ettevõttel on ehitusalaseid kogemusi üle 10 aasta. Oma kogemusetele tuginedes anname oma panuse ehitusprojekti edukaks lõpuleviimiseks, jagades nõuandeid ehitusmaterjalide ja tarnepartnerite valikus kuni pisemate detailideni välja. Anname oma töödele kahe-aastase garantii.
Mitmekülgsus – meil on teadmised, oskused ja kogemused teostada töid alates väiksematest remonttöödest kuni ehituse suurprojektideni välja. Meie oma töötajate, partnerite ja alltöövõtjate võrgustik on piisavalt mitmekülgne, et tagada soovitud tulem hoolimata  projekti suurusest või keerukusest.

Meie 

ettevõttest

Kalda Ehitus on üle 10 aasta turul tegutsenud ettevõte, mis pakub ehitustöid, kaevetöid, kallurveo teenust. Meie tegevust ilmestavad kõige paremini märksõnad: täpsus, kogemused, mitmekülgsus ja usaldusväärsus.

Täpsus – enne seitse korda mõõdame, arutame kliendiga läbi ning alles siis “lõikame”, sest ehitusvaldkonnas on täpsus see, mis minimeerib ümbertegemise raha ja ajakulu; täpsus on see, mis projekti lõpuks annab kindlustunde projekti tellijale.

Kogemused – meie ettevõttel on ehitusalaseid kogemusi üle 10 aasta. Oma kogemusetele tuginedes anname oma panuse ehitusprojekti edukaks lõpuleviimiseks, jagades nõuandeid ehitusmaterjalide ja tarnepartnerite valikus kuni pisemate detailideni välja. Anname oma töödele kahe-aastase garantii.

Mitmekülgsus – meil on teadmised, oskused ja kogemused teostada töid alates väiksematest remonttöödest kuni ehituse suurprojektideni välja. Meie oma töötajate, partnerite ja alltöövõtjate võrgustik on piisavalt mitmekülgne, et tagada soovitud tulem hoolimata  projekti suurusest või keerukusest.

Usaldusväärsus – Kalda Ehitus on Eesti Võlausaldajate Liidu liige. Meie ettevõtte taust on Liidu poolt kontrollitud ja kvalifitseerub usaldusväärsete ettevõtete hulka.

Pakutavad teenused

Pakutavad teenused

Veo- ja tõsteteenus

 • Kallurveod
 • Treilerveod
 • Ehitusmaterjalide ja vanametalli transport
 • Masinate ja rasketehnika transport
 • Metall- ja betoonkonstruktsioonide transport ja paigaldus
 • Puitkonstruktsioonide, sealhulgas katusefermide transport ja paigaldus
 • Tööstusseadmete transport ja paigaldus

Üldehitus

 • Remonttööd
 • Renoveerimine
 • Siseviimistlus
 • Plaatimistööd
 • Elektritööd
 • Torutööd
 • Katuste ehitus
 • Fassaaditööd
 • Müüritööd

Kaeveteenus

 • Tiikide ja järvede kaevamine
 • Maaparandussüsteemide ehitus
 • Teede ehitus
 • Kaablitrasside ehitus
 • Veetrasside ehitus
 • Kanalisatsioonitrasside ehitus
 • Kaevetööd, mullatööd
 • Planeerimistööd
 

Veo- ja tõsteteenus

 • Kallurveod
 • Treilerveod
 • Ehitusmaterjalide transport
 • Masinate ja rasketehnika transport
 • Metallkonstruktsioonide transport ja paigaldus
 • Betoonkonstruktsioonide transport ja paigaldus
 • Puitkonstruktsioonide, sealhulgas katusefermide transport ja paigaldus
 • Tööstusseadmete transport ja paigaldus
 • Vanametalli transport

Üldehitus

 • Remonttööd
 • Renoveerimine
 • Siseviimistlus
 • Plaatimistööd
 • Elektritööd
 • Torutööd
 • Katuste ehitus
 • Fassaaditööd
 • Müüritööd

Kaeveteenus

 • Tiikide ja järvede kaevamine
 • Maaparandussüsteemide ehitus
 • Teede ehitus
 • Kaabli-, vee-, kanalisatsioonitrasside ehitus
 • Kaevetööd, mullatööd
 • Planeerimistööd
 

Võta meiega julgelt ühendust,
saame leida üheskoos kiireid ja operatiivseid lahendusi

Kalda Ehitus OÜ
Registri kood: 12311722
Aadress: Kalda tn 1,
Järva-Jaani, Järva maakond, 73301

Telefon:
+372 5333 0801
E-post:
info@kaldaehitus.ee

Telefon:
+372 5333 0801

E-post:
info@kaldaehitus.ee

Kalda Ehitus OÜ
Registri kood: 12311722
Aadress: Kalda tn 1,
Järva-Jaani, Järva maakond, 73301

Telefon:
+372 5333 0801

E-post:
info@kaldaehitus.ee

Kalda Ehitus OÜ
Registri kood: 12311722
Aadress: Kalda tn 1,
Järva-Jaani, Järva maakond, 73301

Valik tehtud töid

Valik
tehtud töid

NB! Klikkides pildil saad infot objektil teostatud tööde kohta.

Valik tehtud töid

Olerex AS, Järva-Jaani

• Kivisillutise rajamine
• Kõnniteede paigaldamine
• Haljastus
• Reklaamtahvlite ja infotahvli paigaldamine

Soo 10 KÜ, Paide

• Väljakaeved
• Tagasitäited
• Parkla laiendamine
• Haljastus
• Äärekivide paigaldamine
• Sadeveetrasside paigaldamine

Stora Enso, Imavere

• Väljakaeved
• Tagasitäited
• Sadeveetrasside paigaldamine
• Laoplatside laiendamine
• Pumpla paigaldamine

Epiim, Paide

• Mündi tee garaažide lammutus
• Ettevõtte veevarustuse ettevalmistustööd
• Prügi utiliseerimine
• Ehitusjääkide ümbertöötlus

Estonian Plywood AS

• Väljakaeved
• Tagasitäited
• Laoplatside laiendamine
• Killustikualuste ehitus
• Sadeveetrasside paigaldamine

Tuletõrjemuuseum, Järva-Jaani

• Kaevetööd
• Tagasitäited
• Platside rajamine

Epiim, Järva-Jaani

• Tööstushoone ümberehitus
• San-ruumide rajamine
• Renoveerimistööd
• Kraana tõstetööd
• Uue laohoone rajamine

Tallinn-Tartu mnt,
Ussisoo lõik

• Liiva veod
• Killustiku veod

TB Garage OÜ,
Järva-Jaani

• Värvimisruumi ja eeltööde ruumi betoonpõrandate valamine
• Lagede paigaldamine
• Välisvundamendi soojustus
• Sadevee trenaaž

Tänavate konstrueerimine,
Nõmme

• Väljakaeved
• Haljastus
• Tagasitäited

Tänavate konstrueerimisel tegime koostööd Verston OÜ´ga

Tech Group AS, Mõigu

• Väljakaeved
• Tagasitäited
• Ääärekivide paigaldamine
• Kivisillutiste rajamine

Epiim, Põltsamaa

• Uute juustuliiniruumide ehitus
• Siseviimistlus
• Põrandate valamine
• Plaatimistööd
• Kanalisatsioonitrasside rajamine
• Ventilatsioonisüsteemi rajamine
• Kandvate konstruktsioonide ümberehitus

Tallinn-Tartu mnt Mõigu ristmiku rekonstrueerimine


• Teepeenrad
• Haljastus
• Kanalisatsiooni kaevuluukide vahetus
• Äärekivide taastamine

Kaberneeme erakinnistu

• Sadevee imbväljaku rajamine

Erakliendi saunahoone rekonstrueerimine


• Katuse vahetus
• Fassaadi soojustamine PUR-vahuga

Auvere elektrijaama kõnnitee rajamine


• Pinnase väljakaeved
• Killustikualuse ehitus
• Äärekivide taastamine

ETS NORD AS tootmishoone


• Hoone sisesed tagasitäited
• Äärekivide paigaldus
• Pinnasetööd

Erakliendi saunahoone


• Siseviimistlustööd

Olerex AS, Järva-Jaani

• Kivisillutise rajamine
• Kõnniteede paigaldamine
• Haljastus
• Reklaamtahvlite ja infotahvli paigaldamine

Soo 10 KÜ, Paide

• Väljakaeved
• Tagasitäited
• Parkla laiendamine
• Haljastus
• Äärekivide paigaldamine
• Sadeveetrasside paigaldamine

Epiim, Paide

• Mündi tee garaažide lammutus
• Ettevõtte veevarustuse ettevalmistustööd
• Prügi utiliseerimine
• Ehitusjääkide ümbertöötlus

Stora Enso, Imavere

• Väljakaeved
• Tagasitäited
• Sadeveetrasside paigaldamine
• Laoplatside laiendamine
• Pumpla paigaldamine

TB Garage OÜ,
Järva-Jaani

• Värvimisruumi ja eeltööde ruumi betoonpõrandate valamine
• Lagede paigaldamine
• Välisvundamendi soojustus
• Sadevee trenaaž

Epiim, Põltsamaa

• Uute juustuliiniruumide ehitus
• Siseviimistlus
• Põrandate valamine
• Plaatimistööd
• Kanalisatsioonitrasside rajamine
• Ventilatsioonisüsteemi rajamine
• Kandvate konstruktsioonide ümberehitus

Estonian Plywood AS

• Väljakaeved
• Tagasitäited
• Laoplatside laiendamine
• Killustikualuste ehitus
• Sadeveetrasside paigaldamine

Tech Group AS, Mõigu

• Väljakaeved
• Tagasitäited
• Ääärekivide paigaldamine
• Kivisillutiste rajamine

Tuletõrjemuuseum, Järva-Jaani

• Kaevetööd
• Tagasitäited
• Platside rajamine

Epiim, Järva-Jaani

• Tööstushoone ümberehitus
• San-ruumide rajamine
• Renoveerimistööd
• Kraana tõstetööd
• Uue laohoone rajamine

Saada päring

Koostööpartnerid

© Kalda Ehitus OÜ kõik õigused kaitstud

Tehniline tugi: 

© Kalda Ehitus OÜ kõik õigused kaitstud

Tehniline tugi: VLA Marketing

© Kalda Ehitus OÜ

Tehniline tugi: VLA Marketing

Scroll to Top